ვაზისუბნის ქ. N51

 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

III კლასი
შეთანხმებული

შენობის  ფართობი 1594.5 კვ.მ
შენობის სიმაღლე  19.6 მ.
სართულების რაოდება 5

იხილეთ მერიის თანხმობა

არქიტექტორი: დავით მუნჯიშვილი

ვაზისუბნის ქ. N51 1
ვაზისუბნის ქ. N51 2
ვაზისუბნის ქ. N51 3
ვაზისუბნის ქ. N51 4
ვაზისუბნის ქ. N51 5
ვაზისუბნის ქ. N51 6
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved