თაუნჰაუსი წავკისში

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები
II კლასი
ახალი მშენებლობა

შენობის ფართობი 154,4 კვ.მ.
შენობის სიმაღლე 11.5 მ.

სართულების რაოდენობა 3

იხილეთ მერიის თანხმობა

არქიტექტორი: გიორგი ხატრიშვილი

თაუნჰაუსი წავკისში 1
თაუნჰაუსი წავკისში 2
თაუნჰაუსი წავკისში 3
თაუნჰაუსი წავკისში 4
თაუნჰაუსი წავკისში 5
თაუნჰაუსი წავკისში 6
თაუნჰაუსი წავკისში 7
თაუნჰაუსი წავკისში 8
თაუნჰაუსი წავკისში 9
თაუნჰაუსი წავკისში 10
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved