ტაბახმელა (გრგ)

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები

განაშენიანებუის რეგულირების გეგმა

შენობის  ფართობი 5200 კვ.მ

იხილეთ მერიის თანხმობა

არქიტექტორი: ოთარ ხელაშვილი

ტაბახმელა (გრგ) 1
ტაბახმელა (გრგ) 2
ტაბახმელა (გრგ) 3
ტაბახმელა (გრგ) 4
ტაბახმელა (გრგ) 5
ტაბახმელა (გრგ) 6
ტაბახმელა (გრგ) 7
ტაბახმელა (გრგ) 8
ტაბახმელა (გრგ) 9
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved