სასტუმრო ელიაზე

სასტუმრო

III კლასი
ახალი მშენებლობა

შენობის  ფართობი 2200 კვ.მ
შენობის სიმაღლე  14.6 მ.

სასტუმრო ელიაზე 1
სასტუმრო ელიაზე 2
სასტუმრო ელიაზე 3
სასტუმრო ელიაზე 4
სასტუმრო ელიაზე 5
სასტუმრო ელიაზე 6
სასტუმრო ელიაზე 7
სასტუმრო ელიაზე 8
სასტუმრო ელიაზე 9
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved