მარჯანიშვილის 54

 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

II კლასი
მიშენება ან მიშენება-დაშენება
შეთანხმებული

შენობის  ფართობი 363,6 კვ.მ
შენობის სიმაღლე  10,4 მ.
სართულების რაოდება 4

იხილეთ მერიის თანხმობა

არქიტექტორი: გიორგი გრიგოლია

მარჯანიშვილის 54 1
მარჯანიშვილის 54 2
მარჯანიშვილის 54 3
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved