კლინიკა ლაღიძის 8 ში

პოლიკლინიკა

III კლასი
რეკონსტრუქცია
პროექტის შეთანხმება

შენობის  ფართობი 4725 კვ.მ
შენობის სიმაღლე  20,63 მ.

იხილეთ მერიის თანხმობა

არქიტექტორი: გიორგი გრიგოლია

კლინიკა ლაღიძის 8 ში 1
კლინიკა ლაღიძის 8 ში 2
კლინიკა ლაღიძის 8 ში 3
კლინიკა ლაღიძის 8 ში 4
კლინიკა ლაღიძის 8 ში 5
კლინიკა ლაღიძის 8 ში 6
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved