გახოკიძის N3-5 ის მიმდებარედ

სასტუმრო

III კლასი
ახალი მშენებლობა
ესკიზის წინასწარი შეთანხმება

შენობის  ფართობი 813.4 კვ.მ
შენობის სიმაღლე  12.9 მ.

იხილეთ მერიის თანხმობა

არქიტექტორი: დავით მუნჯიშვილი

გახოკიძის N3-5 ის მიმდებარედ 1
გახოკიძის N3-5 ის მიმდებარედ 2
გახოკიძის N3-5 ის მიმდებარედ 3
გახოკიძის N3-5 ის მიმდებარედ 4
გახოკიძის N3-5 ის მიმდებარედ 5
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved