გახოკიძის N 31-33

მაღაზია

II კლასი
პროექტის შეთანხმება

შენობის  ფართობი 307.62 კვ.მ
შენობის სიმაღლე  10.43 მ.

იხილეთ მერიის თანხმობა

არქიტექტორი: დავით მუნჯიშვილი

გახოკიძის N 31-33 1
გახოკიძის N 31-33 2
გახოკიძის N 31-33 3
გახოკიძის N 31-33 4
გახოკიძის N 31-33 5
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved