გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი

გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი აგლაძის N1 ში

III კლასი
ახალი მშენებლობა

შენობის  ფართობი 4238 კვ.მ
შენობის სიმაღლე  12.0 მ.

nushisbagebi1გამაჯანსაღებელ-საქმიანი 1
გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი 2
გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი 3
გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი 4
გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი 5
გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი 6
გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი 7
გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი 8
გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი 9
გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი 10
გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი 11
გამაჯანსაღებელ-საქმიანი კომპლექსი 12
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved