ფალიაშვილის N118

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

IV კლასი
რეკონსტრუქცია

შენობის  ფართობი 12 000 კვ.მ
შენობის სიმაღლე  24,2 მ.

ფალიაშვილი დაშენება 1
ფალიაშვილი დაშენება 2
ფალიაშვილი დაშენება 3
ფალიაშვილი დაშენება 4
ფალიაშვილი დაშენება 5
ფალიაშვილი დაშენება 6
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved