სახლი ცხვედაძის ქუჩაზე

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

II კლასი
ახალი მშენებლობა

შენობის  ფართობი 270 კვ.მ
შენობის სიმაღლე  10,6 მ.

იხილეთ მერიის თანხმობა

სახლი ცხვედაძის ქუჩაზე 1
სახლი ცხვედაძის ქუჩაზე 2
სახლი ცხვედაძის ქუჩაზე 3
სახლი ცხვედაძის ქუჩაზე 4
სახლი ცხვედაძის ქუჩაზე 5
სახლი ცხვედაძის ქუჩაზე 6
სახლი ცხვედაძის ქუჩაზე 7
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved