არჩილ მეფის 11

 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

IV კლასი
შეთანხმებული

შენობის  ფართობი 3791.0 კვ.მ
შენობის სიმაღლე  39.1 მ.
სართულების რაოდება 11

იხილეთ მერიის თანხმობა

არქიტექტორი: გიორგი ხატრიშვილი

არჩილ მეფის 11 1
არჩილ მეფის 11 2
არჩილ მეფის 11 3
არჩილ მეფის 11 4
არჩილ მეფის 11 5
არჩილ მეფის 11 6
არჩილ მეფის 11 7
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved