უახლესი პროექტები :

არქიტექტურა

არქიტექტურა

არქიტექტურული მომსახურებები
 • არქიტექტურული პროექტი
 • არქიტექტურული პროექტის საექსპერტო შეფასება
 • განშლის მომზადება, საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო  მომსახურების გაწევა
 • სამშენებლო ობიექტზე საპროექტო (არქიტექტორის მიერ) ზედამხედველობის გაწევა
იურიდიული სერვისები

იურიდიული სერვისები

სამშენებლო სამართალი და იურიდიული სერვისები
 • იურიდიული მომსახურება (საკადასტრო ერთეულის ანალიზი, დოკუმენტაციის მოძიება/შედგენა, იურიდიულად გამართვა)
 • შენობა-ნაგებობის  ექსპლუატაციაში მიღებისთვის საჭირო მომსახურების გაწევა

გეოდეზია

ტოპო გეოდეზიური მომსახურებები
 • საკადასტრო გეგმის/რუკის მომზადება (საჭიროების შემთხვევაში)
 • საპროექტო ტერიტორიის ფოტო გადაღება
 • საპროექტო მიწის ნაკვეთის ანალიზი-მოძიება

საინჟინრო

საინჟინრო-კონსტრუქციული სერვისები
 • კონსტრუქციული პროექტი
 • კონსტრუქციული პროექტის  საექსპერტო შეფასება
 • საინჟინრო  საექპერტო შეფასება / დასკვნა  არსებულ შენობა-ნაგებობაზე 
 • საინჟინრო საექსპერტო   შეფასება მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთების შეფასება
 • სამშენებლო ობიექტზე საინჟინრო (კონსტრუქტორ-ინჟინერის მიერ) ზედამხედველობის გაწევა

დენდროლოგია

დენდროლოგიური პროექტირება და სერვისები
 • გეოლოგიური კვლევითი სამუშაოები
 • გეოლოგიური კვლევის საექსპერტო შეფასება
 • საკადასტრო ერთეულზე არსებული ხე-მცენარეების დენდროლოგიური კვლევა
 • სავალდებულო დენდროლოგიური (გამწვანების) პროექტირება (K-3 კოეფიციენტის მიხედვით)

საგზაო

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება და სერვისები
 • საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სატრანსპორტო სქემა
 • საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მუდმივი სატრანსპორტო სქემა
 • საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა, ნაკადებისა და მიმართულებების მითითებით
 • საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სრულყოფილი კვლევა, არეალებისა და კვანძების მიხედვით

კონსულტაცია

სამშენებლო სანებართვო კონსულტაცია
 • მიწის ნაკვეთების კვლევა -„K” კოეფიციენტების დადგენა (საჭიროების შემთხვევაში)

დამატებით

დამატებითი მომსახურებები
 • მიწის მესაკუთრეებთან მოპალარაკების წარმოება, ხელშეკრულების მომზადება
 • გაყიდვების სამსახურის ჩამოყალიბება
 • მარკეტინგული კამპანიის წარმოება. (ინტერნეტ და მედია სივრცეში, WEB გვერდის შექმნა, სოციალურ ქსელებში აქტივობა და ა.შ) 

მიიღეთ პირადი კონსულტაცია

ჩვენი კვალიფიციური თანამშრომლები გაგიწევენ ამომწურავ კონსულტაციას, ნებისმიერ საკითხზე. სამუშაო საათებში

ჩვენი პარტნიორები:

© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved