ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

უახლესი პროექტები :

არქიტექტურა

არქიტექტურული მომსახურებები
 • არქიტექტურული პროექტი
 • არქიტექტურული პროექტის საექსპერტო შეფასება
 • განშლის მომზადება, საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო  მომსახურების გაწევა
 • სამშენებლო ობიექტზე საპროექტო (არქიტექტორის მიერ) ზედამხედველობის გაწევა

იურიდიული სერვისები

სამშენებლო სამართალი და იურიდიული სერვისები
 • იურიდიული მომსახურება (საკადასტრო ერთეულის ანალიზი, დოკუმენტაციის მოძიება/შედგენა, იურიდიულად გამართვა)
 • შენობა-ნაგებობის  ექსპლუატაციაში მიღებისთვის საჭირო მომსახურების გაწევა

გეოდეზია

ტოპო გეოდეზიური მომსახურებები
 • საკადასტრო გეგმის/რუკის მომზადება (საჭიროების შემთხვევაში)
 • საპროექტო ტერიტორიის ფოტო გადაღება
 • საპროექტო მიწის ნაკვეთის ანალიზი-მოძიება

საინჟინრო

საინჟინრო-კონსტრუქციული სერვისები
 • კონსტრუქციული პროექტი
 • კონსტრუქციული პროექტის  საექსპერტო შეფასება
 • საინჟინრო  საექპერტო შეფასება / დასკვნა  არსებულ შენობა-ნაგებობაზე 
 • საინჟინრო საექსპერტო   შეფასება მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთების შეფასება
 • სამშენებლო ობიექტზე საინჟინრო (კონსტრუქტორ-ინჟინერის მიერ) ზედამხედველობის გაწევა

დენდროლოგია

დენდროლოგიური პროექტირება და სერვისები
 • გეოლოგიური კვლევითი სამუშაოები
 • გეოლოგიური კვლევის საექსპერტო შეფასება
 • საკადასტრო ერთეულზე არსებული ხე-მცენარეების დენდროლოგიური კვლევა
 • სავალდებულო დენდროლოგიური (გამწვანების) პროექტირება (K-3 კოეფიციენტის მიხედვით)

საგზაო

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება და სერვისები
 • საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სატრანსპორტო სქემა
 • საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მუდმივი სატრანსპორტო სქემა
 • საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა, ნაკადებისა და მიმართულებების მითითებით
 • საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სრულყოფილი კვლევა, არეალებისა და კვანძების მიხედვით

კონსულტაცია

სამშენებლო სანებართვო კონსულტაცია
 • მიწის ნაკვეთების კვლევა -„K” კოეფიციენტების დადგენა (საჭიროების შემთხვევაში)

დამატებით

დამატებითი მომსახურებები
 • მიწის მესაკუთრეებთან მოპალარაკების წარმოება, ხელშეკრულების მომზადება
 • გაყიდვების სამსახურის ჩამოყალიბება
 • მარკეტინგული კამპანიის წარმოება. (ინტერნეტ და მედია სივრცეში, WEB გვერდის შექმნა, სოციალურ ქსელებში აქტივობა და ა.შ) 

ბრწყინვალე გამოცდილება
ბრწყინვალე გუნდთან ერთად

ჩვენ გვყავს კვალიფიციური და გამოცდილი გუნდი. ჩვენთან ერთად ყველაფერი შესაძლებელია!

ჩვენს შესახებ

რატომ უნდა შეგვარჩიოთ ჩვენ

ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი გამოცდილება ამ სფეროში, გვყავს ასევე საუკეთესო სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებული გუნდი

პროექტები

12

წლის გამოცდილება
ამ სფეროში მუშაობის

მიიღეთ პირადი კონსულტაცია

ჩვენი კვალიფიციური თანამშრომლები გაგიწევენ ამომწურავ კონსულტაციას, ნებისმიერ საკითხზე. სამუშაო საათებში

ჩვენი პარტნიორები:

© 2018 "აიმაქს ჯგუფი" ყველა უფლება დაცულია