საცხოვრებელი სახლი ოქროყანაში

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

II კლასი

ახალი მშენებლობა

პროექტის შეთანხმება

შენობა ფართი 360 კვ.მ.

შენობის სიმაღლე 11.4 მ.

იხილეთ მერიის თანხმობა

საცხოვრებელი სახლი ოქროყანაში 1
საცხოვრებელი სახლი ოქროყანაში 2
საცხოვრებელი სახლი ოქროყანაში 3
საცხოვრებელი სახლი ოქროყანაში 4
საცხოვრებელი სახლი ოქროყანაში 5
© 2018 "IMAX GROUP" All rights reserved